Onze vereniging heeft zowel een bestuur als diverse commissies waarin onze leden actief zijn. Deze commissies hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden en het aanspreekpunt van elke commissie onderhoudt nauw contact met het bestuur.

Zo hebben wij onder andere een:

  • optredenscommissie
  • activiteitencommissie
  • PR-commissie
  • commissie middelen
  • muziekcommissie
Facebook Image