Deze foto bij ijsclub EMM is hoogstwaarschijnlijk gemaakt op 15 januari 1908. We zouden heel graag weten wie waar op de foto staat!

Van een aantal personen is bekend om wie het gaat, namelijk van links naar rechts:
burgemeester Van Waning (links van het vaandel van EMM), jongen met klarinet is mogelijk Jan Docters van Leeuwen of Nicolaas van Duren, man met trombone daarachter is Gijs van Walsum, man met klarinet is Marinus van der Velden, man met cornet is Arie van Walsum, man met klarinet is Leendert van Walsum, jongen met kleine trom is mogelijk Jan Docters van Leeuwen of Nicolaas van Duren, man gelijk links van de grote trom is Hendrik de Zanger, man met groot koperinstrument helemaal rechts is Adrianus Dekker, rechts daarvan vermoedelijk Cornelis Holdermans (bestuurslid ijsclub EMM) en vermoedelijk Chr.(?) Mohr (bestuurslid ijsclub EMM).

Op 15 januari 1908 waren er ca. 18 stemgerechtigde leden, dwz. leden van 16 jaar of ouder. In de notulen uit die jaren worden de volgende andere personen genoemd, maar wie staat waar op de foto...
D. Burger, G. Burger, A(rie?) Dekker, W. Dekker, J(an) Docters van Leeuwen (minderjarig, is hij geboren op 21/8/1894?), N. van Duren (minderjarig, is dit misschien Nicolaas, geb. 26/10/1892?), A. Heuvelman, W. Holdermans, A. Houweling, C. Noordegraaf, Marinus Stolker (28/2/1867-8/12/1949, rijwielhandelaar), Marinus van der Velden, Adr. Vis (is hij geboren in 1874 en de oudste zoon van smid Gerrit Vis uit Moordrecht?) en Arie Westbroek (24/11/1869-23/10/1929).

Mogelijke andere leden zijn, maar niet zeker of ze nog lid waren omdat ze rond die tijd niet meer genoemd worden in de notulen (datum van opzegging is nog niet teruggevonden): J. v.d. Berg, P. Dekker, J. in ‘t Hout, K. van Meieren, J. van Oosterom, W. van Staveren, A(rie?) Stolker, D. Vis, T. Visser, Jb (Jacobus?) van Vliet en A. van Wijk.

***

Volgens het boekje ‘Ouderkerk a/d IJssel in grootmoeders tijd’ (1993) is onderstaande foto de oudste groepsfoto van muziekvereniging ‘Excelsior’ en is deze in 1927 gemaakt in Zevenhuizen waar de vereniging een tweede prijs behaalde op een concours.

Op de foto staan van links naar rechts:
- achterste rij: Aart van Duren, Jaap Slingerland, Kees Verweij, Cor de Vries, Pleun van Reeuwijk, Piet van Walsum, onbekende1, Barend van Klei, Piet Demper en onbekende2.
- middelste rij: David de Bruin, Johan van Reeuwijk, Arie van Walsum (de directeur, zoals men de dirigent toen noemde), Kees de Mik, Fop Rijkaart, Janus de Hoop en Gerrit Timmermans.
- voorste rij: Jan Dekker, Arie Demper, Wim Talmon, Piet de Bruin, Teus Tukker, onbekende3, Arie Bak (Bax) en Dirk Hendriks.

In het boekje staat bij onbekende1 de naam Kees Kreuk, maar deze naam komt in die tijd niet in de notulen voor. Hetzelfde geldt voor onbekende2 die volgens het boekje mogelijk Dirk de Vries(?) heet. Verder staat bij onbekende3 de naam Evert Hendriks, maar dat is niet waarschijnlijk omdat hij volgens de notulen in juni 1927 in militaire dienst moest en dus jonger geweest moet zijn. Is onbekende3 misschien A. Westbroek? Andere leden in 1927 die volgens het boekje niet op de foto staan en dus mogelijk onbekende1, onbekende2 of onbekende3 zijn:  R. de Hoop (hij wordt op 18 januari 1928 genoemd, maar het is niet bekend of hij tijdens het concours in Zevenhuizen al lid was), Barend de Mik, A. Rietveld, A. Sterk, Piet v/d Velden (mogelijk niet aanwezig ivm sterfgeval in de familie) en A. Westbroek.

Wie weet (misschien) meer over deze foto? Wij horen het graag!

 

***

Deze foto is waarschijnlijk rond 1930 gemaakt.

Op de foto staan van links naar rechts:
- achterste rij: Arie Demper, Jan Pols, Piet van Mullem, Gerrit Timmer(man), Piet Demper, Gerard van Klei, Wim Talmon.
- middelste rij: chauffeur Dirk Rook, Wim Mul, Leen Gro(o)tendorst, Teus Tukker, Evert Hendriks, Leen Rijkaart, Piet de Bruin, Pleun van Reeuwijk.
- voorste rij: Nol Docters van Leeuwen, Henk Uittenbogaard, Henk Schreuders, Piet van der Velden, Johan Hendriks (dirigent), David de Bruin, Gerrit Vis, Jo Rijkaart.

***

Deze foto is naar alle waarschijnlijkheid gemaakt tijdens het concours in Vianen op 13 juli 1933 waar onze vereniging met 344 punten een 1e prijs behaalde.

Op de foto staan van links naar rechts:
- achterste rij: Leen Gro(o)tendorst, Gerrit Timmer(man), Piet van Mullem, Piet Demper, vaandeldrager Jan de Jong, Gerard van Klei, Jo Rijkaart, Wim Talmon
- middelste rij: onbekende1 (iemand van de organisatie??), Nol Docters van Leeuwen, Wim Mul, Leen Rijkaart, Evert Hendriks, Piet van Walsum, Teus Tukker, onbekende2, Pleun van Reeuwijk, Jan de Mik, Piet de Bruin, Gerrit Vis
- voorste rij (zittend): Jan Pols, Henk Uittenbogaart, Henk Schreuders, Johan Hendriks (dirigent), David de Bruin, Piet van der Velden, Arie Demper

Misschien het bij onbekende2 om J. Otterspeer gaat. Hij was aanwezig tijdens de jaarvergadering in januari 1933. Het zou ook kunnen dat het om P. Peeters of A. de Winter gaat, maar zij zijn in april/mei 1933 pas lid geworden. Als ze toen nog een instrument moesten leren bespelen, is het erg onwaarschijnlijk dat een van hen in juli al mee ging naar concours.

***

Uit het boekje 'Ouderkerk a/d IJssel in vroeger tijden’ door Marja de Geus (1998):
“Deze foto is gemaakt na een concours in Leerdam in 1936. De reis werd gemaakt samen met zangvereniging ‘Zang en Vriendschap’, die ook aan het concours meedeed. Er was een stoomboot gehuurd bij ‘Rederij op de Lek’. Eerst werd naar Gorinchem gevaren, vervolgens via de Linge naar Leerdam. ’s Avonds tijdens de terugreis werd er door de zangvereniging en Excelsior een concert gegeven in de sluis die in het centrum van Gorinchem lag. In korte tijd waren er veel mensen op de been tot zij al spelend de haven uitvoeren.”

Op de foto staan van links naar rechts:
- achterste rij, vlnr: Gerard van Klei, Jo Rijkaart, Piet van Mullem, Jan de Jong (vaandeldrager), Aart van Walsum, Leen Rijkaart, Pleun van Reewijk, Wim Talmon
- drie personen in het midden: Gerrit Vis, Arie Demper, Teus Tukker
- middelste rij: Nol Docters van Leeuwen, Iza(a?)k de Rek, Albert Vis, Wim Mul, Piet van der Velden, Johan Hendriks (dirigent), David de Bruin (voorzitter), Henk Schreuders, Piet Demper, Gerrit Timmerman, Adriaan Dekker
- zittend op de grond: Wim Duijm, Aad Duijm, Arnold Docters van Leeuwen

***

Deze foto is in 1952 gemaakt na een concours in Zeist.

Op de foto staan van links naar rechts:
- achterste rij: Gerrit Timmerman, Arie Hoogendijk, Klaas de Jong, Freek de Wilde, Gerard van Klei, Aart Berger, Piet van der Velden, Jos van Ommen, Teus Tukker
- middelste rij: Leen Rijkaart, Albert Vis, Wil de Mik, Riet Vis, Nella de Bruin, Sijgje van der Velden, Piet Bakker, Piet van Ommen (vaandeldrager)
- zittend: Nol Docters van Leeuwen Sr, Aad Duijm, Henk Groen, David de Bruin, Dirk de Jong (dirigent, met zoontje Pieter), Gerrit Vis, Arnold Docters van Leeuwen Jr
- hurkend: Teunis Tukker, Joop Tukker.

***

Deze foto is in 1958 gemaakt na een concours in Garderen.

Op de foto staan van links naar rechts:
- achterste rij: Koos Streefland, Arie Hoogendijk, Gerard van Klei, Gerrit Timmerman, Gerrit Vis, Jos van Ommen
- middelste rij: Albert Vis, Henk Groen, Nella de Bruin, Arend Ames, Aad Duijm Sr.
- voorste rij: Hans Vlasblom, Cors de Mik, Jan Oosterom, Leen Rijkaart, David de Bruin (voorzitter), Dirk de Jong (dirigent), Teun Stougie, Adrie Stougie, Arnold Docters van Leeuwen, Giel Bouter

***

Heeft u naar aanleiding van deze foto's opmerkingen en/of aanvullingen, neemt u dan svp contact met ons op!

Facebook Image