Deze foto bij ijsclub EMM is hoogstwaarschijnlijk gemaakt op 15 januari 1908. We zouden erg graag weten wie er op staan. Wie herkent zijn/haar opa? Kijk bij de historische foto's voor mogelijke namen!

De resterende exemplaren van ons jubileumboek zijn voor het toepasselijke bedrag van € 12,50 per stuk te verkrijgen bij de historische vereniging Ouderkerck op d'IJssel.


Het jubileumboek ter gelegenheid van ons 125-jarig bestaan gaat niet alleen in op de uitgebreide historie van onze vereniging, maar ook op het leven, wonen, werken en verenigingsleven in Ouderkerk a/d IJssel tussen 1893 en 2018. Daarnaast is er een hoofdstuk over onze zustermuziekverenigingen in de Krimpenerwaard.

Alle notulenboeken van onze vereniging zijn gelukkig bewaard gebleven en deze zijn het uitgangspunt van het jubileumboek. In deze notulen is, vaak in detail!, beschreven wat er gebeurde tijdens de oprichtingsvergadering, repetities en uitvoeringen, maar bijvoorbeeld ook waar gerepeteerd werd (de Harmonie, de oude school aan de Dorpsstraat, steenfabrieken, de houtzagerij, ...), dat ze in de begintijd met de stoomboot naar een festival gingen, de samenwerking met andere verenigingen (IJsclub EMM, de koren Zang & Vriendschap en Oefening & Stichting, gymnastiekvereniging OKK, schietvereniging generaal Joubert, ....) en de invloed van ingrijpende gebeurtenissen zoals de uitbraak van tyfus, beide wereldoorlogen en de watersnoodramp.

Het bovenstaande komt uiteraard ook allemaal aan bod in het jubileumboek. Voor algemene informatie over Ouderkerk a/d IJssel hebben we contact gelegd met de historische vereniging Ouderkerck op d'IJssel en natuurlijk zijn de betreffende verenigingen benaderd (zie ook de lijst onderaan deze pagina).


Het jubileumboek heeft het formaat A5 (de helft van een A4), een harde kaft en is 400 bladzijden dik geworden. Het eerste exemplaar van het jubileumboek is tijdens de reünie/jubileumtentoonstelling overhandigd aan de voorzitter van de historische vereniging Ouderkerck op d'IJssel. Het boek is sindsdien te koop voor € 18,93 per stuk (het oprichtingsjaar van onze vereniging).

De oplage is 250 stuks en op is op! Wilt u ook een exemplaar? Neem dan even contact met ons op.

  voorkant jubileumboek   achterkant jubileumboek

Verenigingen

In de notulen worden de volgende verenigingen uit Ouderkerk a/d IJssel genoemd. Deze verenigingen komen ook aan bod in het jubileumboek.

 • IJsclub EMM, 10/1/1895: "Na afloop der Rep(etitie) brengt de President in rondvraag wanneer wij een uitnoodiging ontvangen van de IJsclub om op de baan een middag te blazen of dan alle leden present zullen zijn. Allen geven volkomen toestemming."
 • Zang en Vriendschap, 1/8/1904: "Ook leest de voorzitter een schrijven voor, van de zangvere(niging) Zang en Vriendschap alhier, waarin zij voorstelt om op dien dag (= Koninginnedag 31/8) gezamelijk op te treden."
 • Schietvereniging Generaal Joubert, 18/7/1910: "Na de pauze deelt de voorzitter mede dat hij een uitnoodiging van de weerbaarheids en schietvereniging alhier ontvangen heeft om ter opluistering van hun 10 jarig bestaan muziek te geven op hun feestavond in September a.s. Met algemeene stemmen werd dit goed gevonden."
 • OKK, 6/8/1921: "Opluistering Turnuitvoering op zaterdag 6 augustus. Te ongeveer 5 uur werd met muziek voorop een optocht gehouden vanaf de Molenplaats naar het terrein, waar wij gedurende het turnen geregeld door muziek gaven en 's avonds te 9 uur weder in de optocht naar het dorp gingen."
 • Spirit, 17/2/1952: "Een verzoek van de voetbalvereeniging "Spirit" om in het a.s. seizoen een sportdag te organiseren hier ter plaatse werd in principe aangenomen."
 • Scouting Christiaan de Wet, 29/6/1952: "De padvinderij was ons behulpzaam met het collecteeren, de opbrengst hiervan was bestemd voor het Anjerfonds."
 • De Rietvoorn, 22/10/1956: "Daar de Hengelvereeniging "De Rietvoorn" een visconcours wil uitschrijven op Zaterdag 27 October ten bate van ons Instrumentenfonds worden de leden gevraagd om voor controleur te fungeeren. Verschillende geven hieraan gehoor."
 • Schuttevaer, 4/11/1959: "Allereerst is er een ingekomen stuk van "Schuttevaer" waarin om medewerking gevraagd wordt bij een herdenkingsfeest in Mei 1960." (Dit feest was op 3 juni 1960)
 • IJsclub Ons Genoegen, 12/11/1962: "Hedenavond is er een verzoek ingekomen van de ijsclub "Ons Genoegen" uit het boveneinde voor een medewerking aan een bazar op Donderdag 22 november. Verzocht wordt om bij de opening eenige marschen te spelen."
 • Oefening en Stichting, 24/2/1968: "Medewerking werd door ons verleend bij een Kerkconcert uitgeschreven door de Chr. Gem. Zangvereniging Oefening en Stichting in de Ger. Kerk."
 • ...
Facebook Image